Historien

titterl

På Sandmo Gård bor Morten og Janne Hestvik som i dag er drivere av gården. Vi har 2 sønner som heter Simen og Even.

Kårfolket på gården er Mortens foreldre, Oddvar og Lillian Hestvik.

Sandmo Gård er den ene halvparten av den opprinnelige gården, som besteforeldrene til Oddvar eide.

Der bodde Anton og Albertine Mortensen , med sønnen Johannes og døtrene Solveig og Alfhild.

Fra Hestvika kom brødrene Sverre og Valter Hestvik. De ble gift med henholdsvis Solveig og Alfhild.

Sverre og Solveig fikk 3 barn. Oddvar i 1938, Anne Lise i 1941 og Audhild i 1946.
Gården ble i 1946 delt mellom de to parene Solveig/Sverre og Alfhild/Valter.

Det ble startet opp med husbygging og i 1948 flytta Sverre og Solveig inn i huset som sto på Sandmo.

I 1950 ble fjøsen bygd, og de drev med melkeproduksjon.

Oddvar og Lillian overtok gårdsdrifta i 1965.

Samme året ble Hanne født.

Nå startet noen hektiske år, med mye byggeaktivitet og utvidelse av gårdsdrifta. Samtidig økte familiens antall medlemmer jevnt og trutt.

De bygde på huset i 1966, slik at det ble to boenheter.

I 1967 kom Morten til verden.

Utvidelse av fjøset ble påbegynt i 1967, og året etter flytta de inn i nytt kufjøs.

Plansiloen ble bygd i 1969 og redskapshus i 1971.

Trine ble født i 1971.

I 1971 grisa den første purka på gården. Da var den gamle kufjøset ombygd til grisehus.

Huset ble påbygd i 1975.

I 1978 ble Siv født.

I 1979 ble det bygd 3 tårnsiloer på gården. Samtidig ble plansiloen gjort om til potetlager.

Fjøset ble også bygd ut dette året.

Huset ble igjen påbygd i 1985.

I 1992 kom det nye redskapshuset opp og i -93 ble den gamle sjåen revet.

1993 kom også Janne flyttende til gårds og i 1994 bygde Janne og  Morten ut huset igjen samtidig som hele den opprinnelige enden av huset ble restaurert.
I 1995 kom Simen til verden og i 1997 giftet vi oss hjemme på gården, med fest for 100 gjester i redskapshuset. En fantastisk opplevelse for alle!

I 2001 ble Even født.

Potetlageret ble i 2005/06 ombygd til ungdyrfjøs. Samtidig ble et lite tilbygg laget på baksiden av fjøset slik at kalvene fikk et flott soverom.

I 2008 ble det satt opp en gjødselkum bak redskapshuset.

I august 2008 startet byggingen av et gårdsbakeri og 3. mars 2009 var første bakedag i nybygd bakeri!

Kafèen ble åpnet med ordfører som snorklipper den 27.6.2009.

 

Flyfoto av Sandmo Gård tatt september 2011.

         
 
 

Egen nettside?